Miljöchef (Environmental Manager)

Northvolt

Northvolt

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Northvolt.
västerås, sweden
Posted on Friday, January 5, 2024

Job Description

Vi söker nu en miljöchef till vårt passionerade team i Västerås. Genom att jobba hos oss ​​kommer du att bli en nyckelspelare i att växa Northvolt Labs och bidra till att bygga en av de första storskaliga europeiska batterifabrikerna. Som miljöchef kommer du att vara en del av HSE-avdelningen på Northvolt Labs.

I det dagliga arbetet ingår ledning av miljöprogram för att säkerställa efterlevnad, coachning av våra HSE-team och organisation, kommunikation med myndigheter samt att bygga en stark miljömedvetenhet hos personalen. I rollen som chef kommer du att arbeta både som ledare och som ämnesexpert. Du kommer att ansvara för planering, genomförande och uppföljning av miljörelaterade ämnen för att säkerställa att målen uppnås. Du kommer också att utveckla rutiner över hela platsen, följa upp övervakningsprogrammet och ta del av den dagliga verksamheten. För att du ska bli framgångsrik förväntar vi oss att du är en självgående ledare med som uppskattar det praktiska arbetet.

Nyckelansvar inkluderar men är inte begränsade till:

• Var en del av HSE Management Team
• Utveckla rutiner, mål och aktiviteter för att förbättra miljö- och energiprestanda för platsen
• Säkerställa efterlevnad av miljölagskrav, miljötillstånden och Northvolts standarder
• Utveckla och implementera miljöövervakningsprogrammet
• I händelse av en miljöincident, samordna utredningar, nödvändiga åtgärder och rapportering
• Genomföra coachning och utbildning för chefer och medarbetare.
• Hantera miljödatahantering och rapportering
• Implementera miljöledningssystemet
• Tillhandahålla support och ämnesexpertis till platspersonalen.
• Kontakt med alla tillämpliga myndigheter
• Leda utveckling och implementering av rutiner för att stödja ISO 14001

This job is no longer accepting applications

See open jobs at Northvolt.